Çeviriler etiketi ile yaftalanmış yazılar

Döngü Olarak Metin/ Dijital Şiir Üzerine

Janez StrehovecAssistant Professor at Academy of Visual Arts University of Ljubljana Slovenia E-mail Janez.Strehovec at guest.arnes.si +386-1- 4368-108 MelbourneDAC 2003

Çeviri: Gökçen Ertuğrul

ÖZET

Yeni Düzen Üzerine On İki Tez

Régis Debray Fransızcadan çeviren: zeynep cansu başeren

1.

Her kültür, gerçek olarak alma konusunda uzlaşıma vardığı şey üzerinden tanımlanır. Yalnızca bir yüzyıldan beri, her örgütlü grubun harcını oluşturan konsensüse “ideoloji” demekteyiz. Ne enine boyuna düşünülmüş ne de bilinçli olan ideolojinin fikirlerle pek az ilgisi vardır. O bir “dünya görüşü”dür ve her bir dünya görüşü kendi inanç sistemini beraberinde getirir.

Estetik Ölçütler Meselesi

Marc Jimenez Fransızcadan çeviren: zeynep cansu başeren

Günümüzde sanat üzerine geliştirilen düşünce, çabasının bir kısmını “kültürel mantık” ile “estetik mantık”, yani kültürel sistemin yararlarının pasif bir şekilde kabul edilmesi ile yapıtların maruz kaldığı değerlendirme ve yargıların meşrulaştırılması arasındaki gerilimi ortadan kaldırmaya ayırır.

Yeni Düzen Üzerine On İki Tez

Régis Debray Fransızcadan çeviren: zeynep cansu başeren

1.

Her kültür, gerçek olarak alma konusunda uzlaşıma vardığı şey üzerinden tanımlanır. Yalnızca bir yüzyıldan beri, her örgütlü grubun harcını oluşturan konsensüse “ideoloji” demekteyiz. Ne enine boyuna düşünülmüş ne de bilinçli olan ideolojinin fikirlerle pek az ilgisi vardır. O bir “dünya görüşü”dür ve her bir dünya görüşü kendi inanç sistemini beraberinde getirir.

Amerikan Şiiri ve Çin Sanatı: Çapraz-kültürel bir ilişki üzerine yeni perspektifler

Resmin ve şiirin aynı yaratıcı kaynağı (“shi hua tong yuan”) paylaştığı düşüncesi Çinli şairler arasında yaygın bir inanıştır, bu kaynak sıradan olanı aşmayı, güzelliğin kalıcı bir biçimi içinde ileri görüşlü anların aniden açığa vuruluşlarını yakalamayı olanaklı kılar. Song şair Su Shi’nin Tang şair Wang Wei’ye dair gözlemlerini başka sözcüklerle aktarmak gerekirse, iyi bir şair, nazımının eşzamanlı olarak sözsel ve görsel yücelik göstermesini sağlama yeteneğine sahiptir.

makine şiiri hakkında. şairlerin yıkımı için manifesto.

Yasakmeyve 28, Görsel Şiir Dosyası

çeviren: suzan sarı

çağdaş bir yazar “kim mutlu olma imkanı olduğu yerde sanat hakkında düşünür ki?” diye sorar. ve eğer günümüzün uyku ilacı sanatsa, mutsuzluğumuzla doğrudan yüzleşmek ve onu alt etmek için bu yanlış kaçış yolunu yıkmak daha iyi olmaz mı?

1. yıkımın gösteriye dönüştürülmesi (görevi dili tahrip etmek olan) şaire başka seçenek bırakmıyor. bugün şair, büyük gösteri iktidarlarının gölgesi altında, bir duvar kaşısında titreyen bir faredir.

2.

Avusturya

NEDEN LETTRİZM?

Avrupa'daki savaş sonrası dönemi hem duygusal hem de siyasi alanlardaki değişim girişimleri açısından genel bir başarısızlık olarak tanımlamak gerekli görünmektedir.

ŞİİR SAVUNMASI

Çeviren: Aytaç BARUT

Rotterdam Şiir Festivali’nde geleneksel hale gelen Şiir Savunması’nın 2003 yılında Raoul SCHROTT tarafından yapılan sunumu.

Raoul SCHROTT ŞİİRİ SAVUNUYOR!

“Evet, müvekkilim hep fırsatçı olmuştur, bunu itiraf etmekte hiçbir sakınca görmüyorum.”

Savunma makamı Raoul Schrott, Dördüncü Dava Mahkemesi’nin jüri üyeleri önünde savunmasını sunmaktadır.

Louis Zukofsky, İÇTENLİK VE NESNELLEŞTİRME

Poetry dergisinin Şubat 1931 sayısında Nesnecilik’in şiir tekniklerini kuramlaştırırken iki noktaya odaklanır: “içtenlik” ve “nesnelleştirme”.

Çeviriler etiketi ile yaftalanmış yazılar beslemesine abone olun.