PİKSEL-BÜKEN

20. Mart 2016 - 11:16 - Bir takım süreçler

Osmanlı’da Kitlesel Yazılı Kültür konusu 16. yüzyıldaki gerileme -en temel örnek Takiyüddin'in Rasathanesi'nin bir kuyrukluyıldız sonrası türlü dedikodu ile denizden yapılan top atışları ile yok edilmesi hadisesi- ile birlikte düşünüldüğünde, 18. yüzyıla gelene kadar geçen zaman sadece “Müteferrika” adı ile özetlenebilir.

Suda Eriyen Yazın

20. Mart 2016 - 11:51 - zcb

Site bir yıl kadar daha ayakta olacak, eğer bir sorun olmaz ise. Parasını ödedim, sağını solunu düzelttim ve okur için ya da ziyaretçi için izlenebilir bir hale getirdim. Yazmak için ise hala aynı imkanlar var sitede. Kaldı ki ben bile yazmıyorsam hiç kimseden yazmasını bekleyemem.

"Şiirin Biçim Düzeyinde Bilinçli Deformasyonu"

10. Ağustos 2007 - 23:51 - derya vural

ya da görsel şiir: biçimsel sapma

Hacettepe Üniversitesi'nden Özge Öztekin, şu başlıkta "Ontolojik Boyutta “Döngüsel Süreklilik” & “Değişim Ve Dönüşüm”ü İmleyen Görsel Sembollerle Şiirin Biçim Düzeyinde Bilinçli Deformasyonu: Divan Şiirinde Deyişbilimsel Bir Önceleme Alanı Olarak Biçimsel Sapmalar" bir makale yayımlamış.

İpler, İğ’ler ve İğretiler: Bahisleri Yükseltmek üzerine bir şeyler

“Siz oyun mu sandınız bütün bunları, öyle olsun, oynayalım, ama bahisler yükselecek.”

Orhan Koçak’ın Bahisleri Yükseltmek kitabı, “şair burada aslında ne demek istiyor” ya da “aslında ne gibi niyetler şairin yazdıklarının arkasında geziniyor” gibi bir retorikle olanı biteni kendi baktığı noktadan yeniden kursa da çok temel bir soruya, bir şairin kendi mikro tarihi üzerinden değinmeye kalkışmış olması açısından önemli.

“Heidegger hom, bom bili bom”

Mizah yoluyla felsefe yapılır mı, ya da felsefi içeriği mizah yoluyla anlamak ve anlatmak mümkün müdür? Dahası ‘felsefi mizah’ sorgusu gibi, ‘felsefenin mizahı’ denebilecek dedikoducu bir sorgu da yapılabilir.

Buradan sora sora ta Platon’un mağarasına uzanabilir “Kölelere felsefe ne verebilir?” diye iç geçirirken, felsefenin sonradan görmeleri filosofu sofistlere intikalle “Köleler felsefe yapabilir mi?” diye şaşkınmışça bakarak göz kırpıştırabiliriz.

Walter Benjamin: Sanatta ve Edebiyatta Eleştiri

11. Temmuz 2012 - 10:57 - ink

Benjamin’in bu kitabı İletişim Yayınları’ndan okura sunulmuş, bir doktora tezi, oldukça ağır bir dili olan sunumla başlıyor kitap, öyle de devam ediyor. Sunum Bölümü’nde Benjamin’in bu dil yüzünden epey sıkıntı çektiği de anlaşılıyor.

Bir Kitap: İmgeyi Konuşturmak

İMGEYİ KONUŞTURMAK (İngiliz Yazınında Görsel Sanatlar) Özlem Uzundemir Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi / Sanat Dizisi

Türkçe 189 s. -- 2. Hamur-- Ciltsiz -- 14 x 21 cm ISBN : 9786054238224 2010

Hikâye nedir?

Çok ilişkili görünmese de nedense aşağıdaki alıntı bana görsel şiir ve görsel şiiri anlayıp anlamama ya da "[[anlam]]" üzerinden yürüyen konuları hatırlattı. Kitap bütünüyle de enteresan bir kitap aslında. Ana başlık "[[Edebiyat Dersleri]]" olmasına rağmen altbaşlık "Okuyucu/Anlatı". Ve [[Peter Bichsel]]'in bu konuda kendine özgü bir bakışı var. ... ...

Birahanede bir adam Rundschau gazetesinde bir hikâyemi okuduğunu ve anlamadığını söylüyor. Hikâyeyi birçok kez okumuş ama anlamamış. ...

Sanat A.Ş.

"Sanatın kullanımı konusunda, onun fiyatı, belirleyici unsurların başında geliyor. Yazar bu konuyu işlediği bölümde, uzun vadede genellikle çok iyi bir yatırım alanı olarak görmediği sanatın, hisse senedinden daha düşük bir gelir sağlamasına karşın, refah dönemlerinde bu durumun tersine işlediği kanısındadır. Ama gelişmelere bakılırsa daralma dönemlerinde durum bunun aksi yönünde işlemektedir. Ekonomik dalgalanmalar, yalnız satış hacimini değil, satışların niteliğini de etkiler.