üstübal ağ günlüğü

Semptomatik Şiir

Editör'ün notu: Yazının yazarı tarafından siteden kaldırılmıştır.

sonat’a oynayalım mı?

Bugün bir dergi geldi bana: sonat.. Ege üniversitesi şiir topluluğunun şiir bülteni olarak… Şaşırdım biraz da. Dergi görsel şiirlerle ve görsel şiir kent ilişkisinden dem vuran yazılarla gayet iyi (memlekette böyle üniversite dergileri var mıymış?)..

Aslında daha geçen hafta sonu deneysel şiir üzerine bir etkinlik düzenlediler İzmir’de, Mehmet Öztek ve Utku Özmakas’ın davetli olduğu (aslında etkinlik nasıl oldu, neler konuşuldu bilmiyorum ya da adı geçen arkadaşlar katıldı mı?)..

...Ve sonunda mesih indi!

Evet beklenen şair-mesih sonunda indi, hem de manifestosuyla! Nanoist felsefeci şair Umut Yaşar Abat aşağıdaki manifestosuyla bir süredir can cekişen şiir camiamıza kaybolan ruhunu verebilecek mi? Bu manifestonun kutsallığına halel gelmesin diye aynen ekliyorum:

NANOİST ŞİİR MANİFESTOSU VE NANOİZM

Nano ya da nanno kelimesinin etimolojik anlamı Latince nannus kelimesine dayanmaktadır.

Nano kelimesi Yunanca’da nannos kelimesiyle telaffuz edilmiş olup ‘birkaç sözcüğün birleşmesi’ anlamına gelmektedir.

Sayfalar

RSS - üstübal ağ günlüğü beslemesine abone olun.