Slipstream

Birincil sekmeler

[w:Slipstream] bir edebiyat terimi, fantastik ya da gerçek dışı ya da gerçek karşıtı bileşenler içerip, ancak bilimkurgu kategorisine sokulamayacak yazın örneklerini karşılıyor. Böyle çetrefilli bir tanımdan başladığımıza göre Slipstream ne değildir, diye bakmak belki daha doğru olur.

  • Slipstream, tür değildir.
  • Slipstream, fütüristik değildir. 2050'yle, 2090'la alakası yoktur.
  • Slipstream, sizi merak içinde bırakmaz, sadece hayrete düşürür.
  • Slipstream, büyülü gerçekçilik alanına sokulamaz.
  • Slipstream, New Age yazınına girmez.

Slipstream, post ideolojiktir. Slipstream, bir tür olarak bilimkurgunun altta yatan dinamiklerinden bazılarına sahipken, bu dinamiklerin üzerine temellenmez onun yerine kültürel çalışmaları temel alır. Slipstream'e "Kültürel Çalışmalar Kurgusu" denebilir bu anlamda..