Görsel Kültür de ne ola?

Birincil sekmeler

"Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür" kitabının en azından birinci bölümünü okurken aklıma gelen soruları bir kenara not ettim. Bazı sorular, çoğu kez sorulan sorulardan doğdu, bazı sorular da Malcolm Barnard'ın "görsel kültür nedir?" sorusunu yanıtlamak için geçtiği evrelerden apartıldı. Bizim için görsel olan, görsel kültür, görünen olan, görünür kılınan, görünebilir hale getirilebilen ile bunların tam tersi olan nedir? Nerede başlar, nasıl gelişmiştir? Biz gerçekten neye bakar ve neyi görürüz? Bütün bu soruların cevapları, bize şiir ile görsel kültür/terbiye diyebileceğimiz şey arasındaki ilişkiyi verecek midir? Bizde bir bakma/görme yolu var mıdır, yoksa tam tersine bakmama terbiyesi mi almışızdır?

  • Görsel ve kültürel olan nasıl iç içe geçmiştir? nerede birbirlerini tamamlar ya da birbirleri ile örtüşürler?
  • Görsel olanın en geniş tanımı: görülebilen herşey.
  • Görsel olanın kültürel olarak anlamlandırılabilir de olmalı.
  • Görsel olan sadece insan yapısı olan şeyler midir?
  • Görsel olanın anlamlandırılmasında biçim ve işlev?
  • Görsel olan estetik olan -dikkat çekici bir biçime sahip olan mıdır?
  • Görsel olan, gösterge sistemi, (hakim) bir grubun anlamlı bulduğu ve yeniden ürettiği herşey olarak alınabilir?
  • Görsel kültürde, kültürel olan nedir?
  • Kapitalist bir anlatımda, görsel kültürde tüketimin neliği, örneğin aktif tüketim ve pasif tüketim?
  • Bizde örneğin alt-kültür, yüksek-kültür ve bunların arası nedir? Bunları üreten, tüketen, bunların nesneleri, pratikleri ve kurumları, söylemleri nelerdir? Birbirlerine göre, birbirlerini nasıl tanımlar, nasıl etkilerler? Örneğin neden Leyla Gencer'in vefatı, ilgi çekmemiştir? Neden Fazıl Say'ın "dahiliği" kabul görmemektedir? Devlet binalarımız önce "işlev"e mi yoksa "biçime" göre mi yapılmıştır? Üzerinde "öküz" yazan tşört yerine, "bulls" yazanı tercih ederiz? Biz, bize sunulan ürün ve simgeleri, nasıl tüketmekteyiz? Aktif olarak mı, yoksa pasif olarak mı? Birçok görsel şiirin, genelde hazır-göstergeleri tarumar etmek, bozmak, yeniden yapıştırmak, bölmek vs gibi yöntemleri nasıl değerlendirebiliriz vs..