Yücel Kayıran etiketi ile yaftalanmış yazılar

bir adım ileri iki adım geri

Yücel Kayıran, Radikal Kitap eki'nde Veysel Çolak şiiriyle ilgili yazmış. Yazmasa yeğ midir Veysel Çolak açısından bilemiyorum. Yazının birkaç boyutu var... Hem yazan hem yazılan hem de yazdıran (olası şey,neden) açısından... ... ...

İki şiiri birbirine benzeyen herkes ziyandadır

"Şiir olanın, insanın varlık durumunu devre dışı bırakıldığı durumda veya insanın içinde bulunduğu bu varlık durumunu hissetme yeteneğinin kaybolması sonucunda üslupta, şivede, tonda, latif olanda aranması veya şiirin şive, üslup ve latif ile kurulmasının sonucudur.