Son gönderiler

Birincil sekmeler

Başlık Yazar Cevap Tarih
İlhan Berk'ten.. bibliobot 21. Mart 2007 - 20:52
Avusturya bibliobot 10. Mayıs 2007 - 22:53
Next Babylon: Isınma Turu Kazaları bibliobot 16. Mart 2007 - 21:58
Louis Zukofsky, İÇTENLİK VE NESNELLEŞTİRME bibliobot 22. Mart 2007 - 19:26
tutanak üzerine düşünceler bibliobot 25. Mart 2007 - 21:21
UT PİCTURE POĒSİS: ŞİİRİN GÖRME BİÇİMİ bibliobot 21. Kasım 2008 - 23:14
İbn Arabî: Harflerin İlmi'nden bibliobot 17. Mart 2007 - 23:59
sil-ikon / deneysel şiir gereçleri bibliobot 10. Mayıs 2007 - 22:30
Derrida: Şiir Nedir? bibliobot 21. Mart 2007 - 22:12
Marcel Duchamp ve Ready-Made bibliobot 9. Ağustos 2008 - 9:46
Holografik Şiir ve Algısal Dizim bibliobot 14. Ekim 2008 - 23:52
ŞİİRİN SAYFADA GÖRSELLEŞMESİ, GÖZ(S)EL ŞİİR VE ÖTESİ bibliobot 14. Mart 2007 - 21:26
BİR İMGECİDEN ‘YAPILMAMASI GEREKENLER’ HAKKINDA bibliobot 10. Mayıs 2007 - 22:57
YABANCI DİL, ÖTEKİ DİL / MADDE ŞİİR VE BAŞKA ŞİİR bibliobot 22. Mart 2007 - 19:28
TEKNİĞİN OLANAKLARIYLA YENİDEN ÜRETİLEBİLDİĞİ ÇAĞDA SANAT YAPITI bibliobot 15. Ağustos 2014 - 22:19
Oğuz Demiralp: SÜSLEMECİ ŞİİR bibliobot 25. Mart 2007 - 21:40
Read it in english bibliobot 18. Mart 2007 - 0:05
NEDEN LETTRİZM? bibliobot 10. Mayıs 2007 - 22:32
Kültür Endüstrisi: Aydınlanma - Kitle Aldatmacası bibliobot 19. Şubat 2010 - 16:31
ALIMLAMA, FARK ve DOKÜMANTER-KOLAJ bibliobot 16. Mart 2007 - 20:30
Ahenk ve Tasvir, Garip Önsözü'nden bibliobot 17. Mart 2007 - 23:44
RET bibliobot 13. Temmuz 2010 - 9:39
Öğütülmemiş Makina Dili bibliobot 17. Mart 2007 - 10:28
Georges Bataille: MARCEL PROUST VE ŞİİR ÜZERİNE KONU DIŞI YAZI’DAN bibliobot 17. Nisan 2007 - 23:10
Adorno: Minima Moralia'dan: Janus’un sarayı bibliobot 25. Mart 2007 - 21:48