Son gönderiler

Birincil sekmeler

Başlık Yazar Cevap Tarih
Yeniden Başlarken.. serkan_isin 11. Mart 2007 - 21:14
GÖRSEL ŞİİR ÜZERİNE üstübal 14. Mart 2007 - 21:23
ŞİİRİN SAYFADA GÖRSELLEŞMESİ, GÖZ(S)EL ŞİİR VE ÖTESİ bibliobot 14. Mart 2007 - 21:26
Editör'den serkan_isin 14. Mart 2007 - 23:23
Görsel versus Konvansiyonel / Hakan Şarkdemir İle Söyleşi bibliobot 16. Mart 2007 - 14:45
GÖRSEL ŞİİRDEN SESLİ ŞİİRE: SÖZCÜĞÜN TEKNOLOJİKLEŞMESİ bibliobot 16. Mart 2007 - 17:46
GÖSTERGELERARASI ŞİİR bibliobot 16. Mart 2007 - 20:20
KOPYA SANATI NEDİR? bibliobot 16. Mart 2007 - 20:23
POSTADA SANAT ya da SANAT POSTASI televarolus 16. Mart 2007 - 20:25
ALIMLAMA, FARK ve DOKÜMANTER-KOLAJ bibliobot 16. Mart 2007 - 20:30
YAZINSAL HESAPLARDA OKURU BULMAK bibliobot 16. Mart 2007 - 20:35
GÖRSEL ŞİİR: SANATÇILARIN YAZISI/YAZARLARIN SANATI bibliobot 16. Mart 2007 - 20:43
İMGE YAZIMI: Çağdaş Rus Görsel Şiiri Değerlendirmesi* televarolus 16. Mart 2007 - 20:47
ÖZNEL ASEMİK KAZİYELER bibliobot 16. Mart 2007 - 21:45
Next Babylon: Isınma Turu Kazaları bibliobot 16. Mart 2007 - 21:58
Jim Leftwich'le Söyleşi televarolus 17. Mart 2007 - 10:27
Öğütülmemiş Makina Dili bibliobot 17. Mart 2007 - 10:28
NOSTALJİ VE BİRİKMİŞ GÖRSEL ENERJİ bibliobot 17. Mart 2007 - 10:41
NESNEL BAĞLILAŞIM televarolus 17. Mart 2007 - 10:42
ZİNHAR! Sürüm 2.0 bibliobot 17. Mart 2007 - 11:28
GUIDEBOOK for visual poetry televarolus 17. Mart 2007 - 11:30
SÖZLÜ YAZILI KÜLTÜR’DEN BASILI KÜLTÜRE serkan_isin 17. Mart 2007 - 23:42
Ahenk ve Tasvir, Garip Önsözü'nden bibliobot 17. Mart 2007 - 23:44
Foucault: Klee, Kandinski, Magritte bibliobot 17. Mart 2007 - 23:45
LÂMELİF bibliobot 17. Mart 2007 - 23:47